MADR Skin

MADR Skin

Gratis verzending vanaf €45 |Voor 20:00 uur besteld, de volgende dag onderweg* | Gratis make-up remover pad bij aankoop van 3 of meer producten

*25% OFF USE CODE: MOTHERSDAY25

1. ALGEMENE OVEREENSTEMMING
“MADR Skin by Hassina” (Nederland), KvK-nummer 91082307 , adres: Nevelgaarde 8, 3436 ZZ, Nieuwegein, hierna – MADR Skin by Hassina, zorgt voor de inhoud die beschikbaar is op de website www.madrskin.nl, hierna -` Website, en levert diensten in overeenstemming met de hieronder beschreven voorwaarden, leveringsbeleid, retourbeleid, andere voorwaarden, evenals het operationele beleid, waarvan de beschrijving op de website is geplaatst met betrekking tot bepaalde functionaliteiten, functies of promoties, alsmede klantenservice, die allemaal geacht worden deel uit te maken van en opgenomen te zijn in deze voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als de Voorwaarden). Door zich te authenticeren bij het onderdeel ONLINE STORE van de Website, erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt, zonder beperking of kwalificatie, gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

Wanneer de consument skincare koopt die op de MADR Skin-website te koop worden aangeboden, hierna – Goederen, via het internet, wordt een dergelijke wederzijdse overeenkomst beschouwd als een overeenkomst op afstand en is deze onderworpen aan de bepalingen van de wet van de Republiek Nederland inzake de overeenkomst op afstand, met inbegrip van maar niet beperkt tot de wet van Nederland inzake “de Bescherming van de Consumentenrechten”, de verordening van het nederlandse kabinet van ministers inzake de verordening inzake de overeenkomst op afstand.
Indien de klant die goederen op de Website heeft besteld of gekocht geen rechtsbevoegdheid of handelingsbevoegdheid heeft, is de wettelijke vertegenwoordiger van deze persoon (bijv. ouders, voogden) aansprakelijk voor het bestellen en betalen van de producten. De bestelling is in de voorgaande situatie onherroepelijk en de betaalde koopprijs is niet restitueerbaar.
De overeenkomst op afstand voor de aankoop van de Goederen wordt geacht te zijn gesloten vanaf het moment van betaling van de Goederen.

2. PRIVACY
MADR Skin by Hassina beschermt de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen, met name het recht op onschendbaarheid van het privéleven, met betrekking tot de verwerking van gegevens van een natuurlijke persoon overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
MADR Skin by Hassina verwerkt uw persoonsgegevens op verschillende manieren voor verschillende doeleinden, afhankelijk van het feit of u een geregistreerde gebruiker bent (zie paragraaf 2.2), een niet-geregistreerde gebruiker (zie paragraaf 2.3), een aanvraag hebt ingediend voor de ontvangst van nieuwsbrieven (zie paragraaf 2.4) of een cadeaubon hebt gekocht (zie paragraaf 2.5). De informatie over het gebruik van cookies is beschikbaar in het Privacybeleid.
MADR Skin by Hassina gebruikt of deelt de verkregen informatie die u online verstrekt niet zonder wettelijke grond. MADR Skin by Hassina is verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken aan overheids- en gemeenteambtenaren in de door de wet voorgeschreven gevallen. Wij zijn verplicht om de persoonlijke gegevens van de consument bekend te maken wanneer dit wettelijk verplicht is.
MADR Skin by Hassina kan uw persoonlijke gegevens op een beknopte manier verwerken voor de behoeften van de statistieken om de geleverde diensten te analyseren en te verbeteren.
MADR Skin by Hassina neemt alle mogelijke maatregelen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens om deze te beschermen tegen diefstal, verlies, misbruik, alsmede tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en beschadiging.

2.1. ALGEMENE RECHTEN
In overeenstemming met de huidige wetgeving heeft u de volgende rechten:
-toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens;
- rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen, voor zover mogelijk;
- de verwerking verzoeken van uw persoonsgegevens beperken of er bezwaar tegen te maken;
- verplaatsing van uw persoonsgegevens verzoeken (overdraagbaarheid), voor zover mogelijk;
- toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken;
- een klacht indienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens;
- om contact op te nemen met MADR Skin by Hassina en aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

2.2. GEREGISTREERDE GEBRUIKER

2.2.1. HET AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT
Bij de registratie op de website en het aanmaken van uw eigen klantaccount, hierna – Account, worden uw persoonlijke gegevens gebruikt om een overeenkomst met MADR Skin by Hassina aan te gaan over het aanmaken en onderhouden van het Account dat gebruikt wordt als communicatiekanaal voor het afsluiten van de Overeenkomst op Afstand.
Bij het aanmaken van het Account bevestigt u dat de door u ingevoerde gegevens worden verwerkt om het account aan te maken en te onderhouden, inclusief het aanmaken en bijhouden van uw verlanglijstje en aankoopgeschiedenis, en stuurt u informatie over de uitvoering van de overeenkomst op afstand, zoals informatie over de uitvoering van de bestelling, updates van de bestelling.
MADR Skin by Hassina dient uw persoonlijke gegevens te ontvangen en te verwerken om de Overeenkomst op afstand te kunnen afsluiten via het Account als communicatiekanaal. Als u deze persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunt u het Account niet aanmaken en de Overeenkomst op afstand niet afsluiten.
Bovendien wordt de informatie in het verlanglijstje en de aankoopgeschiedenis gebruikt om de diensten en productaanbiedingen van MADR Skin by Hassina te verbeteren op basis van het legitieme belang van MADR Skin by Hassina om de informatie over de kwaliteit van de aangeboden diensten en producten samen te stellen.
De informatie in het Account over de gesloten overeenkomsten op afstand (gekochte producten), inclusief alle communicatie met u, wordt bewaard als bewijs van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst op afstand. Deze informatie wordt door MADR Skin by Hassina opgeslagen op basis van het legitieme belang om haar rechten en belangen te beschermen in geval van een geschil en de door de wet opgelegde verplichting om informatie over de gevoerde bedrijfsactiviteiten te bewaren.
Uw persoonlijke gegevens met betrekking tot het aanmaken en onderhouden van de Account en het aangaan en uitvoeren van de Overeenkomst op Afstand worden uitsluitend verwerkt door MADR Skin by Hassina en onze handelspartners, die leveringsdiensten, IT-structuren en betaalplatforms leveren. De minimale omvang van de persoonlijke gegevens wordt op “need-to-know” basis aan de zakelijke partners doorgegeven.
In het kader van dit doel worden uw persoonsgegevens verwerkt totdat u de Account verwijdert, of totdat de opslagperiode die is vastgelegd in de wetgeving van Nederland afloopt, of totdat de verjaringstermijn voor het instellen van een rechtsvordering vervalt, afhankelijk van wat er zich later voordoet.

2.2.2. ONTVANGST VAN COMMERCIËLE COMMUNICATIE
Bij het indienen van een aanvraag voor het ontvangen van commerciële mededelingen, zoals promoties, speciale aanbiedingen, gaat u ermee akkoord dat MADR Skin by Hassina uw persoonlijke gegevens, die u in het registratieformulier en het formulier voor het plaatsen van een bestelling verstrekt, met inbegrip van uw geografische locatie en uw aankoopgeschiedenis, verwerkt. 
MADR Skin by Hassina verwerkt uw persoonlijke gegevens om u passende commerciële mededelingen te sturen. MADR Skin by Hassina voert verschillende soorten profilering uit door de door u verstrekte informatie te verzamelen om te analyseren welke diensten en producten voor u interessant zouden kunnen zijn en u passende commerciële berichten te sturen.
Uw persoonsgegevens met betrekking tot het verzenden van commerciële mededelingen worden alleen verwerkt door MADR Skin by Hassina en onze zakelijke partners die IT-structuren, e-mail en SMS-berichtenplatforms aanbieden. De minimale omvang van de persoonsgegevens wordt op “need-to-know”-basis aan de handelspartners doorgegeven.
In het kader van dit doel worden uw persoonsgegevens verwerkt tot het moment dat u uw toestemming voor het ontvangen van de commerciële berichten herroept, of, in bepaalde gevallen, tot de noodzaak om het bewijs van de ontvangen toestemming te bewaren, ophoudt.
MADR Skin by Hassina schort de verzending van commerciële berichten op zodra uw verzoek is verwerkt. Houd er echter rekening mee dat de verwerking van verzoeken afhankelijk is van de technologische capaciteit om aan uw verzoek te voldoen, wat tot vijf dagen kan duren.

2.2.3. REVIEWS
Bij het laten van een review over de Goederen gaat u ermee akkoord dat uw naam, de beoordeling die aan de Goederen wordt gegeven en de review op de Website wordt gepubliceerd. Als u de Account heeft aangemaakt met de optie om u te registreren via Facebook, verschijnt uw foto met een verkleinde omvang bij de recensie.
Website en het verbeteren van de kwaliteit van de diensten en producten die door MADR Skin by Hassina worden geleverd. De reviews die op de website worden geplaatst, worden alleen verwijderd als het specifieke product niet meer wordt aangeboden.
Indien nodig kan MADR Skin by Hassina telefonisch of elektronisch contact met u opnemen om eventuele problemen met betrekking tot de dienst of het product, waarvoor u de review heeft geschreven, op te lossen. Na u te hebben gecontacteerd, zal MADR Skin by Hassina het gebruik van uw telefoonnummer of e-mailadres in verband met de review stopzetten.
Uw persoonlijke gegevens in verband met het plaatsen van de review worden door MÁDARA en onze zakelijke partners, die voor de IT-structuren zorgen, verwerkt. De minimale omvang van de persoonlijke gegevens wordt op “need-to-know” basis aan de zakelijke partners doorgegeven.

2.3. ONGEREGISTREERDE GEBRUIKER

2.3.1. SLUITING VAN DE OVEREENKOMST OP AFSTAND
Voor het sluiten van de overeenkomst op afstand dient MADR Skin by Hassina de persoongegevens vermeld in het bestelformulier te verkrijgen en te verwerken. Als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunt u de Overeenkomst op afstand niet afsluiten.
MADR Skin by Hassina verzamelt en bewaart de informatie over uw aankoopgeschiedenis met als doel het verbeteren van de geleverde diensten en producten op basis van het legitieme belang van MADR Skin by Hassina om informatie over de kwaliteit van de aangeboden diensten en producten samen te stellen.
De informatie in het account over de gesloten overeenkomsten op afstand (gekochte producten), inclusief alle communicatie met u, wordt bewaard als bewijs van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst op afstand. Deze informatie wordt door MADR Skin by Hassina opgeslagen op basis van het legitieme belang om haar rechten en belangen te beschermen in geval van een geschil en de door de wet opgelegde verplichting om informatie over de gevoerde bedrijfsactiviteiten te bewaren.
Uw persoonlijke gegevens met betrekking tot het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst op afstand worden uitsluitend verwerkt door MADR Skin by Hassina en onze handelspartners die leveringsdiensten, IT-structuren en betaalplatforms leveren. De minimale omvang van de persoonlijke gegevens wordt op “need-to-know” basis aan de zakelijke partners doorgegeven.
In het kader van dit doel worden uw persoonsgegevens verwerkt tot het moment dat de door de wetgeving van Nederland vastgestelde termijn voor de opslag van gegevens afloopt, of tot het moment dat de verjaringstermijn voor het instellen van een rechtsvordering vervalt, afhankelijk van wat er zich later voordoet.

2.3.2. ONTVANGST VAN COMMERCIËLE COMMUNICATIE
Bij het indienen van een aanvraag voor het ontvangen van commerciële berichten, zoals promoties, speciale aanbiedingen, gaat u ermee akkoord dat MADR Skin by Hassina uw persoonlijke gegevens, die u in het registratieformulier en het formulier voor het plaatsen van een bestelling verstrekt, met inbegrip van uw geografische locatie en uw aankoopgeschiedenis, verwerkt.
MADR Skin by Hassina verwerkt uw persoonlijke gegevens om u passende commerciële berichten te sturen. MADR Skin by Hassina voert verschillende soorten profilering uit door de door u verstrekte informatie te verzamelen om te analyseren welke diensten en producten voor u interessant zouden kunnen zijn en u passende commerciële berichten te sturen.
Uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de verzending van commerciële berichten worden alleen verwerkt door MADR Skin by Hassina en onze zakelijke partners die IT-structuren en e-mail- en sms-platforms aanbieden. De minimale omvang van de persoonsgegevens wordt op “need-to-know”-basis aan de handelspartners doorgegeven.
In het kader van dit doel worden uw persoonsgegevens verwerkt tot het moment dat u uw toestemming voor het ontvangen van de commerciële berichten herroept, of, in bepaalde gevallen, tot de noodzaak om het bewijs van de ontvangen toestemming te bewaren, ophoudt.
MADR Skin by Hassina schort de verzending van commerciële berichten op zodra uw verzoek is verwerkt. Houd er echter rekening mee dat de verwerking van verzoeken afhankelijk is van de technologische capaciteit om aan uw verzoek te voldoen, wat tot vijf dagen kan duren.

2.4. ONTVANGER VAN NIEUWSBRIEVEN
Wanneer u akkoord gaat met het ontvangen van nieuwsbrieven per e-mail, gaat u ermee akkoord dat MADR Skin by Hassina verschillende soorten reclameboodschappen naar het door u opgegeven e-mailadres stuurt.
Uw persoonlijke gegevens met betrekking tot het verzenden van commerciële berichten worden alleen verwerkt door MADR Skin by Hassina en onze zakelijke partners die voorzien in IT-structuren en platforms voor het verzenden van e-mails. De minimale omvang van de persoonsgegevens wordt op “need-to-know”-basis aan de handelspartners doorgegeven.
 In het kader van dit doel worden uw persoonsgegevens verwerkt tot het moment dat u uw toestemming voor het ontvangen van de commerciële berichten herroept, of, in bepaalde gevallen, tot de noodzaak om het bewijs van de ontvangen toestemming te bewaren, ophoudt.
MADR Skin by Hassina schort de verzending van commerciële berichten op zodra uw verzoek is verwerkt. Houd er echter rekening mee dat de verwerking van verzoeken afhankelijk is van de technologische capaciteit om aan uw verzoek te voldoen, wat tot vijf dagen kan duren.

2.5. GEBRUIKER VAN DE CADEAUBON
Voor het sluiten van een overeenkomst op afstand voor de aankoop van een cadeaubon moet MADR Skin by Hassina de in het aankoopformulier van de cadeaubon vermelde persoonlijke gegevens verkrijgen en verwerken en, indien u een andere ontvanger van de cadeaubon heeft aangegeven, verwerkt MADR Skin by Hassina ook de naam en het e-mailadres van deze persoon. Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u de overeenkomst op afstand niet sluiten.
De informatie met betrekking tot de aankoop van de cadeaubon, inclusief alle communicatie met u, wordt bewaard als bewijs dat de overeenkomst op afstand is gesloten en uitgevoerd. MADR Skin by Hassina bewaart deze informatie op basis van het legitieme belang om haar rechten en belangen te beschermen in geval van een geschil, en de verplichting die de wet oplegt om informatie over de uitgevoerde zakelijke activiteiten te bewaren.
De persoonlijke gegevens van de ontvanger van de cadeaubon met betrekking tot het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst op afstand worden uitsluitend verwerkt door MADR Skin by Hassina en onze zakelijke partners die zorgen voor IT-structuren en betaalplatforms. De minimale omvang van de persoonsgegevens wordt op “need-to-know”-basis aan de zakelijke partners doorgegeven.
In het kader van dit doel worden de persoonsgegevens over u en, in bepaalde gevallen, over de ontvanger van de cadeaubon verwerkt tot het moment waarop de door de wetgeving van Nederland vastgestelde termijn voor de opslag van gegevens afloopt, of tot de verjaringstermijn voor het instellen van een rechtsvordering, afhankelijk van wat er zich later voordoet.
Indien u een aanvraag voor verlenging van de geldigheidsduur van de cadeaubon voor 1 (één) maand indient, wordt deze aanvraag bewaard tot het einde van de verlengde geldigheidsduur van de cadeaubon, tenzij het toepasselijke recht een langere periode voorschrijft. Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op de geschenkkaarten die vanaf 1 juli 2017 worden uitgegeven.

3. DOEL VAN DE SITE
Deze site is gecreëerd en wordt onderhouden door MADR Skin by Hassina en haar distributiepartners. De site is gebouwd om efficiënt te werken als een business to customer communicatieplatform, online verkoopplatform voor merkproducten en als informatiebron voor alle product- en bedrijfsgerelateerde informatie.

4. PRODUCTEN EN DIENSTEN VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK
De producten en diensten die beschikbaar zijn op de Site, en eventuele voorbeelden daarvan, zijn alleen voor persoonlijk gebruik. U mag geen van de diensten, producten en/of testers daarvan, die u van ons ontvangt, verkopen of doorverkopen. MADR Skin by Hassina behoudt zich het recht voor om, met of zonder kennisgeving, de hoeveelheid van een te vullen bestelling of aan u te leveren producten of diensten te annuleren of te verminderen als wij van mening zijn dat dit, naar eigen goeddunken, kan leiden tot een schending van onze Algemene Voorwaarden.

5. CORRECTHEID VAN DE INFORMATIE
We proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn bij het beschrijven van onze producten op de Site. Als de productgerelateerde informatie (beschrijving, kleuren, etc.) is veranderd, kan MADR Skin by Hassina niet garanderen dat de gegevens die op de webpagina zijn geplaatst op een gegeven moment alle laatste updates bevatten.

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle informatie en inhoud die beschikbaar is op de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken, logo’s, servicemerken, tekst, grafieken, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, gegevensverzamelingen en software, en de compilatie en organisatie daarvan (gezamenlijk de “Inhoud”) is het eigendom van MADR Skin by Hassina, onze filialen, partners of licentiegevers, en wordt beschermd door de wetten van Nederland en andere internationale wetten die de bescherming van de intellectuele eigendom regelen, met inbegrip van wetten die betrekking hebben op auteursrechten en handelsmerken. Onze handelsmerken mogen op geen enkele wijze worden gebruikt voor enig doel zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

7. GOEDEREN
De goederen – de door MADR Skin by Hassina verkochte skincare / huid-en haarverzorging zijn geen levensmiddelen en kunnen niet als voedsel worden gebruikt. MADR Skin by Hassina heeft de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de door haar verkochte huid-en haarverzorging, hierna “Goederen” genoemd, qua ontwerp, en met name qua vorm, geur, kleur, uiterlijk, verpakking, etikettering, volume of grootte, niet kunnen worden verward met een levensmiddel en geen risico voor de gezondheid en veiligheid van de consument vormen.
MADR Skin by Hassina staat het gebruik van misleidende verklaringen over de doeltreffendheid van goederen en andere eigenschappen van huid-& haarverzorging ten aanzien van de consument niet toe en neemt de beginselen van goede productiepraktijken bij de productie van huid-& haarverzorging in acht.
De goederen van MADR Skin by Hassina bestaan uit natuurlijke bestanddelen die in de huid-& haarverzorging zijn verwerkt en zijn veilig voor het leven en de gezondheid van de mens, milieuvriendelijk en voldoen aan de bepalingen van de wet inzake de veiligheid van goederen en diensten van Nederland en aan internationale voorschriften, waaronder Richtlijn 2001/95/EEG van de Europese Raad inzake algemene productveiligheid en Richtlijn 87/357/EEG van de Europese Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake producten die een ander risico voor de gezondheid of de veiligheid van de consument lijken te vormen.

Allergie
MADR Skin by Hassina neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het ontwikkelen van haar producten. Echter kan helaas niet worden voorspeld of een allergische reactie optreedt, en is MADR Skin by Hassina daar niet verantwoordelijk voor. Bij een allergische reactie kan altijd contact worden opgenomen via info@madrskin.nl voor vragen.

8. PRIJSBELEID
De prijzen op www.madrskin.com zijn allemaal in EUR, maar elke lokale onlinewinkel die binnen een bepaald land werkt, kan de prijzen in lokale valuta weergeven. Hoewel we proberen onze prijzen altijd up-to-date te houden, kunnen we niet garanderen dat de prijzen die worden weergegeven op het moment dat u uw bestelling indient, de juiste prijzen zijn die op dat moment van toepassing zijn op de producten. Als wij een bestelling van u ontvangen die een andere prijs aangeeft dan de prijs die op dat moment op de website staat, nemen wij contact met u op en bieden wij u de kans om uw bestelling te annuleren. Als wij niet op korte termijn contact met u opnemen, wordt uw bestelling automatisch als geannuleerd beschouwd en ontvangt u een volledige terugbetaling van alle betalingen die met betrekking tot de betreffende bestelling zijn gedaan.
Alle prijzen zijn onderhevig aan BTW of andere verkoopsbelastingen waar van toepassing. Afhankelijk van de bestemming van de levering kunnen er extra verzendkosten aan uw bestelling worden verbonden, die duidelijk worden aangegeven voordat u de betaling moet indienen en die in de totale kosten van de bestelling zijn inbegrepen.
Alle rechten en belastingen die moeten worden betaald om de zending op uw leveringsbestemming te ontvangen, moeten door u worden betaald. MADR Skin by Hassina is niet verplicht om u te allen tijde voor of na het plaatsen van een bestelling op www.madrskin.com te informeren over dergelijke heffingen of belastingen.

9. LEVERINGSBELEID
Al onze leveringen worden behandeld met bewezen betrouwbaarheid en snelheid. Wij vragen u ons leveringsbeleid voor producten door te nemen om te weten te komen hoe de levering en de uitvoering zijn geregeld en om inzicht te krijgen in de voorwaarden van de gratis levering en de extra leveringskosten.

10. RETOURBELEID
Retouren van bestelde en geleverde bestellingen worden per geval behandeld volgens eenvoudige procedures. We vragen u om ons retourbeleid te bekijken om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de mogelijkheden die u heeft voor het retourneren van producten en om informatie en voorwaarden voor het annuleren van de overeenkomst te ontvangen.

11. GEBRUIKERSVERANTWOORDELIJKHEDEN
Bij de toegang tot of het gebruik van de Site dient u zich te houden aan deze Algemene Voorwaarden en de speciale waarschuwingen of instructies voor toegang of gebruik die op de Site zijn geplaatst. U zult altijd handelen in overeenstemming met de wet, het gebruik en te goeder trouw. U mag geen enkele wijziging of aanpassing aanbrengen aan de Site of enige Inhoud of diensten die op deze Site verschijnen en mag op geen enkele wijze afbreuk doen aan de integriteit of de werking van de Site. Zonder de algemeenheid van enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden te beperken, bent u, indien u nalatig of opzettelijk in gebreke blijft met een van de verplichtingen die in deze Algemene Voorwaarden zijn vastgelegd, aansprakelijk voor alle verliezen en schade die dit kan veroorzaken voor MADR Skin by Hassina, onze filialen, partners of licentiegevers.

12. LINKS VAN DERDEN
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites die gelinkt zijn aan of van de Site. Links die op de Site verschijnen zijn alleen voor het gemak en hebben geen goedgekeuring gekregen door ons, onze filialen of onze partners van de inhoud, het product, de dienst of de leverancier waarnaar wordt verwezen. Het plaatsen van een link naar of van een off-website pagina of andere websites is op eigen risico. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en wij geven geen garantie voor het aanbod van andere websites die gelinkt zijn naar of van de Site, noch aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de handelingen, inhoud, producten of diensten van dergelijke pagina’s en websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hun privacybeleid en algemene voorwaarden. U dient de voorwaarden en het privacybeleid van alle andere websites die u bezoekt zorgvuldig door te nemen.

13. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
U gaat ermee akkoord dat MADR Skin by Hassina, volledig volgens de toepasselijke wetgeving, onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn (hetzij in overeenstemming, hetzij door nalatigheid of anderszins) voor enige onderbreking of fout die zich voordoet als gevolg van uw gebruik van de Site.
U gaat ermee akkoord dat MADR Skin by Hassina, geheel volgens de toepasselijke wetgeving, onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk of aansprakelijk is (hetzij in overeenstemming, op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins) voor enige (a) onderbreking van de bedrijfsactiviteit; (b) vertraging van de toegang of onderbreking van de toegang tot de Site; (c) niet-levering van gegevens, verkeerde levering, corruptie, vernieling of andere wijzigingen; (d) verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het omgaan met of de aanwezigheid van off-website links op de site; (e) computervirussen, systeemfouten of -storingen die zich kunnen voordoen in verband met uw gebruik van de site, inclusief tijdens hyperlinks naar of van websites van derden (f) eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen in de inhoud of (g) gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle vallen.
MADR Skin by Hassina is niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief gederfde winst) die verband houdt met de site of uw gebruik ervan (of het onvermogen om de site te gebruiken), ongeacht de vorm van de actie of de overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

14. SCHADEVERGOEDING
U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en te beschermen tegen alle schade, verliezen, schade of kosten, evenals advocaatkosten als gevolg van een claim, actie of eis van een derde partij die voortvloeit uit uw schending van deze voorwaarden, eventuele fouten in uw verklaringen of garanties of uw gebruik van deze site.

15. GESCHILLEN
Met betrekking tot elk geschil met betrekking tot de Site, worden alle rechten en verplichtingen en alle handelingen die in deze Voorwaarden worden overwogen, beheerst door de wetten van Nederland, alsof de Voorwaarden een overeenkomst zijn die volledig in Nederland is aangegaan en volledig binnen Nederland wordt uitgevoerd.
De partijen erkennen hier dat zij zullen proberen om eventuele geschillen met betrekking tot uw bezoek aan de Site of voortvloeiend uit de uitvoering, interpretatie of beëindiging van deze Overeenkomst op afstand door middel van wederzijdse onderhandelingen te beslechten.
Indien partijen niet in staat zijn om de ontstane geschillen te beslechten door middel van vreedzame wederzijdse onderhandelingen, zullen alle geschillen, onenigheden of vorderingen worden beslecht door de rechtbanken van Nederland, behalve dat, voor zover u op enigerlei wijze onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van onze filialen, partners of licentiegevers heeft geschonden of heeft gedreigd te schenden, wij een gerechtelijk bevel of een ander passend redres kunnen vragen en dat u instemt met de exclusieve jurisdictie en locatie van een dergelijk gerecht.
De partijen hebben overeenstemming bereikt over de plaats en de procedure voor geschillenbeslechting overeenkomstig de bepalingen van Verordening nr. 953/2008 van het Europees Parlement inzake het recht dat van toepassing is op contractuele verplichtingen (Rome I).
Indien er een geschil ontstaat tussen MADR Skin by Hassina en de consument over de vraag of de bepalingen van de tussen hen gesloten overeenkomst oneerlijk zijn, kan elke partij zich wenden tot de in deze afdeling bedoelde rechtbank en heeft de consument ook het recht zich te wenden tot de plaatselijke autoriteit voor de bescherming van de rechten van de klant.
Indien er een geschil ontstaat tussen MADR Skin by Hassina en de consument over de bescherming van gegevens van natuurlijke personen, kan elke partij zich wenden tot de in deze afdeling bedoelde rechtbank en heeft de consument ook het recht zich te wenden tot de plaatselijke autoriteit voor de bescherming van de rechten van de klant.

16. ALGEMEEN
U gaat ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden de volledige en actuele overeenkomst tussen u en MADR Skin by Hassina vertegenwoordigen, met betrekking tot uw gebruik van deze Site en de inhoud ervan.
MADR Skin by Hassina heeft het recht om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen en bij te werken door deze wijzigingen op de Site te plaatsen en een eventuele wijziging aan te geven door een datum van de laatste update te plaatsen. Alle wijzigingen die van toepassing zijn op de Algemene Voorwaarden zijn onmiddellijk van kracht zodra deze worden gepubliceerd. U gaat ermee akkoord dat door de site te blijven gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn toegepast, u akkoord gaat met alle wijzigingen. MADR Skin by Hassina behoudt zich het recht voor om alle rechten die door deze voorwaarden zijn toegekend te beëindigen of in te trekken. U bent verplicht om te voldoen aan een dergelijke intrekking of wijziging onmiddellijk van toepassing, met inbegrip van, indien nodig, het staken van het gebruik van deze site.
Geen enkel onderdeel van deze voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als het creëren van enige vorm van partnerschap of andere vorm van joint venture tussen u en MADR Skin by Hassina. Een gelegenheid waarbij MADR Skin by Hassina verzuimt uw prestaties volgens deze voorwaarden af te dwingen, heeft geen invloed op ons volledige recht om een dergelijke prestatie te allen tijde voor of na te eisen. In het geval dat een bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar of ongeldig is onder een toepasselijke wet of door een toepasselijke willekeurige instelling of gerechtelijke beslissing onafdwingbaar wordt verklaard, maakt een dergelijke onafdwingbaarheid of ongeldigheid deze voorwaarden niet ongeldig of in hun geheel niet toepasbaar. Deze voorwaarden zullen op hun beurt, voor zover mogelijk, worden gewijzigd volgens de toepasselijke wetgeving op een manier die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen volledig weerspiegelt, zoals bedoeld in de oorspronkelijke voorwaarden.

17. FORCE MAJEURE
MADR Skin by Hassina, is niet verantwoordelijk voor enige vertraging, het niet nakomen van verplichtingen of andere tekortkomingen die zijn ontstaan door omstandigheden en obstakels die buiten onze redelijke controle vallen, waaronder maar niet beperkt tot stakingen, overheidsmaatregelen, oorlogen of nationale noodsituaties, terroristische dreigingen of daden van terrorisme, milieu- of klimaatafwijkingen, het niet functioneren van een derde partij, problemen met de internetverbinding, alsmede hardware- en softwarestoringen. In het geval dat een dergelijke overmacht zich voordoet, zullen wij proberen de vertragingen in de kortst mogelijke tijd te elimineren.

Scroll naar boven